بازگشت به صفحه اصلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آخرین تغییرات در نظام ارزشیابی مدارک خارج ازکشور

 ازاین پس مدارک تحصیلی خارج از کشور که بصورت نیمه حضوری و یا غیر حضوری حاصل شده، درصورت داشتن شرایط خاص قابل ارزشیابی می باشد.
برای آگاهی از شرایط فوق به آدرس http://www.msrt.ir/Persian/Policy/ForeignUnivs/zavabet.htm مراجعه فرمائید

فرم های لازم برای آگاهی بیشتر از ارزشیابی مدارک تحصیلی در سایت رایزنی علمی قرار داده شده اند:

فرم 1

فرم 2


  
 

 

 

Copyright ©2007 srir.ru . All Right Reserved